איש המופת ואיש השנהאיש המופת ואיש השנה- התעודה של שמוליק דואק