ריקי ואריאל

בהצלחה לאריאל וריקי בתפקידום החדש. מצוות אשדוד נט ושמשנט