תופסת ראש. צילום פרטיסגולה אסוויד מתכוננת ללידה וכחלק מההכנות חשוב לתפוס צבע על שפת הבריכה עם... ניחשתם נכון, בקבוק בירה?! מסתבר שמאמנת הכושר חובבת בירה ולכבוד כך מצאה בירה ללא אלכוהול ותודה להייניקן על ההמצאה.