מפרגנים לג'ורנו. צילום פרטיובפינת הפרגונשיין שאו ברכה והצלחה לרובי שפתח לאחרונה סנדביץ' טוניסאי באזור התעשיה. תפרגנו