לירן שוקרון. צילום פרטירק שמענו שלירן שוקרון על מזוודות הדר הראשון שעשינו העלינו לשמיין לווין פלוס רחפן לבדוק מה היעד שאליו היא טסה. ובכן, מצאנו אותה בפאריז. אטוטלור