נוי בסרי. צילום פרטיהמדור תמיד מקבל בברכה פנים חדשות במיוחד שהפנים מיוחדות. ליידיס אנד ג'יינטס פליז וולקאם את נוי בסרי המושלמת שקפצה למספרה של אבי פולאדי ויצאה משם מדוגמת כמו סופר מודל. ולשאלת המיליון היא לא אוחזת.