המהפך של ירין. צילום פרטימהפך!!! כן חברים ירין בן יוסף עמדה במשימה ובגדול והיא שחחרה לסטורי תמונה של לפני הדיאטה ותמונה של אחרי. אכן מהפך "הזורעים בדמעה ברינה יקצרו". הללויה

תמונה של לפני. צילום פרטי