נבהלנו...זהירות חברים- עדן עזיזיאן נזהרת מהקורונה ושום מילה על הכפפות. שימו לב כל מי שביקר ברמי לוי בשעות הבוקר שייכנס לבידוד מידדדדדדדדד.