אפרת תורמת את השיער. צילום פרטיאופיסר אפרת והבה החליטה שהגיע הזמן לשינוי בשיער ותרמה חלק נכבד משיערה  ועל הדרך עשתה שינוי מטורך ומחמיא במיוחד טוטו קארה. פעם יפה תמיד יפה

ביי ביי לשיער. צילום פרטי