depositephoto

על פי ההסכמות תשלומי המיסים, החשמל, ארנונה ומים יידחו לאחרי פסח. לעצמאים יינתן על פי ההסכמות סיוע של 250 מיליון שקל. עוד סוכם כי תקום קרן הלוואות ומענקים וכי ייעשה צמצום מיידי ברגולוציה 

ההקלות שנמצאות על הפרק הן:

1. מענק של כ 5000 ש"ח לעצמאים שנפגעו

2. דחיית תשלומי מע"מ וביטוח לאומי

3. דחיית תשלומי ארנונה וחשמל

4. התחייבות של מעסיקים לא לפטר עובדים עד אחרי פסח 

הפרטים המלאים ניתן להתעדכן באתר כל זכות 

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected]