כול מה שרצית לדעת על מענקי מדינה לעסקים וסיוע בארנונההבוקר (ו') אושרה תוכנית ראש הממשלה ושר האוצר לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים שנפגעו בעקבות הירידה המשמעותית בפעילות המשק בתקופת משבר הקורונה. עשרות אלפי בעלי עסקים מצאו את עצמם במשבר שהתפתח במהירות כשבאופן פתאומי וחד נחתכו להם ההכנסות. מי זכאי לקבל ואיך ? ד"ר אלי לחמני,רו"ח עו"ד עושה לנו סדר

תמיכה פעימה ראשונה:

תנאים לזכאות:

 1. שנת לידה 1999 או קודם.
 2. עוסקים פעילים לכל התקופה שבין 1.9.2019 ועד 29.2.2020.
 3. הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה של 2018

        (עבור עסקים שהוקמו ב-2019 התנאי וכל נתוני ההכנסה יבחנו בהשוואה  

         לדו"ח 2019).

 1. הכנסה חייבת משנת 2018 מעסק מעל 24,000 ₪ ולא יותר מ 240,000 ₪.

דרך החישוב:

מענק בשיעור של 65% מהכנסה החודשית החייבת הממוצעת בשנת 2018 ולא יותר מ6,000 ₪.

מעל ממוצע הכנסה של 16,000 ₪ .הפרש מעל יוכפל ב 75% ויופחת מהמענק אך בכול מקרה המענק לא יפחת מ 3,000 ₪.

 1. עבור מי שנשואים, סך ההכנסה החייבת לשנת 2018, עבור שני בני הזוג,                  היתה עד 340,000 ₪.
 2. ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020                    בהשוואה לחודשים הללו בשנת 2019 והגשת דוחות תקופתיים למע"מ                לתקופה זו.

עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות הממוצע

 יש לשים לב שבשלב קבלת המענק תנאי זה לא נבדק ולכן מי שלא תהייה לו  ירידה במחזורים בשיעור הנדרש ידרש להשיב את המענק!!!

 1. עסק ללא הפרות בפנקסי חשבונות.

על מנת  לקבל את המענק יש להרשם באתר מס הכנסה(הליך פשוט) לקבל סיסמא(לשמור אותה)

https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period

מענק פעימה שניה

(על פי החלטת הממשלה מיום 23/4/2020 )

 1. בפעימה שניה יכללו שכירים בעלי שליטה.
 2. המענק יהיה 70% מהכנסה החודשית החייבת עד תקרה של 10,500 ₪.

ני שהכנסתו החודשית הממוצעת מעל 40,000 ₪ יופחת מהמענק  הסך העולה על 40,000 ₪ מוכפל ב 0.173

 1. עוסק שמחזור עסקאותיו הממוצע  לשנת 2019 בין 1500-8,333 לחודש יהיה זכאי לתוספת  של 700 ₪

 

עוסק שמחזור עסקאותיו  הממוצע לשנת 2019 בין 8,334-16,667  לחודש יהיה זכאי לתוספת  של 1.875  ₪

 

עוסק שמחזור עסקאותיו  הממוצע לשנת 2019 בין 8,16,667-25,000  לחודש יהיה זכאי לתוספת  של 3,025  ₪

 

 1. מענק לשכיר בעל שליטה:

שכר עבודה חודשי ממוצע  בשנים 2018-2019 *.7 בתקרת סך 10,500 ₪

עלה שכר מעל 40,000 ₪ יופחת מהסך הפרש מעל 40,000 מוכפל ב 0.173

 1. תקרת הכנסה החייבת 1,000,000 ₪.
 2. אין מבחן של הכנסות משק הבית.
 3. הכנסה חודשית ממוצעת לפי 2018 או 2019 לפי בחירת העצמאי.
 4. ירידת מחזורים של 25% תבחן לפי  3-6/2019 מול 3-6/2020 

 

יצויין כי  המענקים אינם מחוייבים במע"מ או בדמי ביטוח לאומי אך מהווים הכנסה חייבת לעניין מס הכנסה.

 

נציין שנכון להיום עדין לא נפתחה האופציה לקבלת מענק פעימה שניה.

מענק לעסקים שלא נכללו בפעימה ראשונה:

היו כמה וכמה פירסומים למענק זה ובכול פעם נכתבו דברים אחרים.נכון להיום (23/4/2020) על פי החלטת ממשלה המענק יהיה מבוסס על חישוב קצת מסובך שמביא בחישוב את הותאותיו הקבועות שך העסק ואשתדל שלא לסבך ולנסות להסבירו:

תנאים מקדמיים למענק:

 1. מחזור 2019 בין ש"ח18,000-20,000,000 לחברה.ולעצמאי 300,000-20,000,000 ₪.
 2. ירידה במחזור מרס אפריל 2019 יחסית ל 3-4/2019 של 25% ומעלה.

מי שהתחיל לעבוד אחרי מרס 2019. מחזור פעילות מיום תחילת פעילות ועד ל29/2/2020 מחולק במספר חודשי פעילות ומוכפל ב 2.

 1. הירידה נובעת מהקורנה ולא בגלל סיבה אחרת.
 2. הוגשו דוחות למעמ.
 3. מנהל ספרים כחוק.

 

המענק:תקופת המענק מרס-אפריל 2020.

א.לחברות עד 300,000 ₪ מחזור שנתי 2019 :

 1. עד 100,000 ₪ מחזור : 700 ₪.
 2. מ100,000-200,000 ₪ מחזור : 1,875 ₪
 3. מ 200,000-300,000 ₪ 3025 ₪.

 

ב.לעצמאים ולחברות  ולמוסדות מסויימים שמחזורם מעל 300,000 ש"ח :

הפיצויי:

 מוגבל לתקרה של  עד 400,000 ₪.

 1. ירידה במחזור מרס-אפריל 2019 ביחס למרס-אפריל 2019 בין 25%-40%- 

 

0.1  Xמחזור עסקאות 3-4/2019   X   מקדם השתתפות בהוצאות קבועות            

 1. ירידה במחזור מרס-אפריל 2019 ביחס למרס-אפריל 2019 בין 40%- 60%

 

0.2  Xמחזור עסקאות 3-4/2019   X   מקדם השתתפות בהוצאות קבועות            

 1. ירידה במחזור מרס-אפריל 2019 ביחס למרס-אפריל 2019 בין 60%-80%- 

 

0.35  Xמחזור עסקאות 3-4/2019   X   מקדם השתתפות בהוצאות קבועות          

 1. ירידה במחזור מרס-אפריל 2019 ביחס למרס-אפריל 2019 מעל 80%  

 

0.5  Xמחזור עסקאות 3-4/2019   X   מקדם השתתפות בהוצאות קבועות             

הגדרת מקדם השתתפות בהוצאות קבועות:

 

בין 300,000-1,500,000 ₪: 0.3

 

לגבי עסק מעל 1,500,000 :התוצאה המתקבלת מחישוב:

          0<0.3>(מקדם הוצאות קבועות-1)

לגבי עוסקים  במסחר דלק:

0<0.075>(מקדם הוצאות קבועות-1)

הגדרת "מקדם הוצאות קבועות"-

 1. סך התשומות השוטפות ללא רכוש קבוע לשנת 2019 מחולק למחזור עסקאות 2019 כפול 0.9+ סכום הוצאות השכר הנחסך(סכום השכר הקובע של כול העובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בעקבות הקורנה לתקופה מרס-אפריל 2020 מוכפל ב 6 ומחולק ב  במחזור עסקאות 2019).

"סכום השכר קובע": הממוצע של עובד שיצאו לחל"ת או פוטרו שחייב בדמי ביטוח לאומי ב3 חודשים שקדמו להוצאות לחל"ת או לפיטוריו מוכפל ב 1.25 ומוכפל בחלק היחסי  בתקופת המענק בה לא עבדו)

את הבקשה :יש להגיש תוך 90 יום מיום 12/5/2020 ותוגש באופן מקוון.

דוגמאות:

דוגמא 1:

 

 1. עסק מחזור שנתי 1,000,000 ₪.
 2. העסיק 2 עובדים בבמוצע שכר של 6,000 ₪ לחודש שהוציא אותם לחלת הח ל מ 15/3-31/5/2020.
 3. ממוצע מחזור עסקאות 3-4/2019: 180,000 ₪.
 4. ממוצע עסקאות 3-4/2020 : 120,000 ₪.
 5. תשומות רגילות שנת 2019: 400,000 ₪.

 

החישוב:

ירידה במחזור של 33% .

מקדם הוצאות קבועות: 0.3

      סכום הפיצוי:   0.1*180,000*0.3 =5,400 ₪

      דהיינו העסק ירד בהכנסות של :60,000 ₪ והפיצוי יהיה  5,400 ₪ !!!

דוגמא 2:

 

 1. עסק מחזור שנתי 1,500,000 ₪.
 2. העסיק 5 עובדים בבמוצע שכר של 8,000 ₪ לחודש שהוציא אותם לחלת הח ל מ 15/3-31/5/2020.
 3. ממוצע מחזור עסקאות 3-4/2019: 250,000 ₪.
 4. ממוצע עסקאות 3-4/2020 : 90,000 ₪.
 5. תשומות רגילות שנת 2019: 400,000 ₪.

 

החישוב:

ירידה במחזור של 64% .

מקדם הוצאות קבועות:

                                           400,000/1,500,000*0.9 =0.24

בתוספת:סכום שכר קובע  7,500 שח =  8,000*1.25*1.5/2

סכום הוצאות שכר נחסכות: 

5*7,500*6/1,500,000=0..15

                                                                                                 

      סה"כ מקדם הוצאות קבועות :0.39 בגלל התקרה יקבל  0.3

 

      סכום הפיצוי:   0.35*250,000*0.3 =26,250 ₪

      דהיינו העסק ירד בהכנסות של :160,000 ₪ והפיצוי יהיה  26,250 ₪ !!!

דוגמא 3:

 

 1. עסק מחזור שנתי 3,000,000.
 2. העסיק 8 עובדים בבמוצע שכר של 6,000 ₪ לחודש שהוציא אותם לחלת הח ל מ 15/3-31/5/2020.
 3. ממוצע מחזור עסקאות 3-4/2019: 500,000 ₪.
 4. ממוצע עסקאות 3-4/2020 : 100,000 ₪.
 5. תשומות רגילות שנת 2019: 600,000 ₪.

 

החישוב:

ירידה במחזור של 83.3% .

מקדם הוצאות קבועות:

                                           500,000/3,000,000*0.9 =0.15

בתוספת:סכום שכר קובע  5,625 שח =  6,000/1.25*1.5/2

סכום הוצאות שכר נחסכות: 

8*5,625*6/3,000,000=0.09

                                                                    

      סה"כ מקדם הוצאות קבועות :0.24

      סכום הפיצוי:   0.5*500,000*0.24 =60,000 ₪

      דהיינו העסק ירד בהכנסות של :400,000 ₪ והפיצוי יהיה  60,000 !!!

סיוע בארנונה: על צו של משרד הפנים על כול הרשויות המקומיות להפחית בדמי הארנונה 25% מארנונה השנתית לעסקים או לפטור את העסקים מארנונה לחודשים מרס-אפריל -מאי 2020  לעסקים  המפורטים בצו.

הרשויות המקומיות תקבלנה מימון ממשרד האוצר כפיצוי להנחות שנתנו.

מי לא יקבלו הנחה:

 1. מגורים.
 2. אדמות חקלאיות ומערכות סולאריות.
 3. בנקים וחברות ביטוח.
 4. עסקים למכירת מזון.
 5. בתי מרקחת,אופטיקה,מוצרי היגיינה.
 6. מעבדות לתיקון מוצרי מחשב ותקשורת.
 7. נכסים מוחזקים על ידי משרדי ממשלה.
 8. נכס של מוסדות חינוך ועמותות הפטורות מארנונה.
 9. בנין ריק או אינו ראוי לשימוש.

בתקווה לימים טובים-   ד"ר אלי לחמני,רו"ח(עו"ד)

ד"ר אלי לחמני | יח"צ

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected] 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה