מעיל מדבר של משכית

בעוד שבעולם תערוכות אופנה תופסות מקום נכבד, זהו למעשה הניסיון הראשון להציג את עולם האופנה הישראלי בין כתלי מוזיאון.

מקום לאופנה, מבוססת על תחקיר מקיף וסוקרת את הלבוש שנוצר בישראל החל מסוף המאה ה-19 ועד ימינו. דרך פריטי לבוש, רישומים, סרטים ותצלומי אופנה, בוחנת התערוכה מגמות מרכזיות באופנה בישראל המהוות נושאי חתך על זמניים, כגון, סמליות דתית ולאומית, השפעות של הלבוש המסורתי היהודי והערבי, המפגש הפיזי בין מעצבי האופנה ונוף המקום, המתח האידיאולוגי בין הסוציאליזם ובורגנות ובין אופנה מקומית לאופנה כלל עולמית.

רוז'י בן יוסף, שמלה ושכמייה לאישה, 1973-4 צילום: אלי פוזנר

זהו סיפור של משא ומתן בין שאיפות גדולות ודלות החומר, של הוויה ארץ-ישראלית ומפגשים רבים, בין אידיאולוגיות סותרות ובין העבר להווה. אופנת הלבוש משקפת את הדיאלוג, השראה והשפעה – שהולידו מפגשים אלו והתערוכה הינה כלי בידי המתבונן לנסח את שפת הלבוש בישראל

מוזיאון ישראל בירושלים בתערוכה מקיפה המוקדשת כולה לאופנה הישראלית, זאת לציון 70 שנות עצמאות למדינה. התערוכה תפתח ב–13 ביוני ותסתיים בינואר 2019. 

"משי זקס", שנות ה-30 וה-40 // צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים