מחכים ליורש

יום שלישי:

ביום הרבה שמש - 31 מעלות

בלילה בהיר - 24 מעלות

יום רביעי:

ביום חם מאוד - 38 מעלות

בלילה בהיר - 26 מעלות.

יום חמישי:

ביום הרבה שמש - 32 מעלות

בלילה בהיר - 24 מעלות

יום שישי:

ביום הרבה שמש - 30 מעלות

בלילה בהיר - 24 מעלות

יום שבת:

ביום שמשי - 30 מעלות

בלילה בהיר - 23 מעלות