חברת האופוזיציה הלן גלבר והמהנדס גל אביב (שהיה מועמד לתפקיד מהנדס העיר) מתכוונים למנוע באמצעות בית המשפט את מינויו של מהנדס העיר הנבחר לאחר שבעיריית אשדוד העדיפו להתעלם ולאטום את אוזניהם לנוכח הממצאים הקשים והמדאיגים שגלבר העלתה כנגד בחירתו.

ממצאים המעלים חשש כבד לזיוף קורות חיים, להטעיית ועדת המכרזים ונתונים נוספים המעלים תהיות קשות בדבר התאמתו לתפקיד.

בצו מניעה זמני שהוגש היום באמצעות עו"ד שרון גלילי כנגד עיריית אשדוד, וכנגד דורון חזן אשר מונה על ידי מועצת העיר אשדוד ביום 2.9.2015 לתפקיד מהנדס העיר , החליטה השופטת, יעל אלנגברג, כי עד למתן החלטה סופית בתביעה,  לא יכהן מר חזן כמהנדס העיר אלא כממ"ק בלבד.

במהלך חקירתו במשפט, הודה המהנדס הנבחר כי פנה למי לעובדת עיריית בת ים, שהגישה תלונה כנגדו בעבר במשטרה, בבקשה שתבטל את התלונה כדי לשפר את סיכוייו להבחר במכרז באשדוד. 

כמו כן הודה בחקירתו כי הסמכתו כאדריכל הייתה לא כפי שהצהיר בפני עיריית אשדוד אלא שנתיים מאוחר יותר.

עוד עלה מהחקירה כי הניסיון שהציג כעובד בעיריית ירושלים היה רחוק מאוד מלהיות מדוייק - גם במקרה זה הוא ניפח את ניסיונו ע"י מצג שוא בקורות חייו של שנתיים יותר מאשר בפועל!

כמו כן אמר בחקירתו שבעקבות הפרסומים בתקשורת, "אם לא הייתי אדם חזק, הייתי מתאבד". עו"ד גלילי תהה בפניו על מסר זה - האם הוא מודע ללחצים שמופעלים על מהנדס עיר?

הדיון המרכזי בבית המשפט בשאלת חוקיות בחירתו אמורה לדון בחודש דצמבר.

הערכה היא כי בסופו של ההליך, בית המשפט יבטל את מינויו כמהנדס ונראה כי עיריית אשדוד אף תבקש לבטל את המינוי עוד קודם למשפט בעקבות הממצאים.

בתביעה בבית המשפט, גלבר ואביב מעלים שאלות שחובה לשאול:

מדוע בעיריית אשדוד אשרו את מועמדותו למרות שלא עבר את תנאי הסף למכרז?

מדוע הוא היה מועמד לפיטורים משני מקומות העבודה האחרונים בהם עבד?

מדוע הוא מבקש לעזוב את תפקידו כמהנדס הועדה המרחבית "זמורה" חודשיים בלבד לאחר שהחל שם את עבודתו?

מדוע  הותק הממוצע שלו במקומות העבודה הקודמים עומד על בין שנה לשלוש שנים?  

מדוע לא אפשרו לגלבר להציג נתונים אלו לחברי מועצת העיר קודם שאישרו את בחירתו?

מדוע ההצהרות שלו בכתב ובע"פ בפני עיריית אשדוד על ניסיונו, אינם מדויקים בלשון ההמעטה?

ואלו הם הטענות העיקריות מתוך כתב התביעה:

הנתבעים:

עיריית אשדוד - היא זו שבחרה במר חזן לשמש כמהנדס העיר, תוך שהיא מתעלמת לחלוטין מעובדות ותהיות רבותשהוצגו בפניה לגביו.

ד"ר יחיאל לסריראש עיריית אשדוד ומי שעמד בראש ועדת המכרזים אשר בחרה במר חזן, מנע מגב' גלבר להציג בפני חברי מועצת העיר את המידע על אודות מר חזן.

חברי ועדת המכרזים - גבי כנפו, נעים שומר, אילן בן עדי, דלית הראל - על שבחרו בו.

דורון חזן, אעל שהוא מעלים ומסתיר מוועדת המכרזים מידע קריטי על אודותיו ותוך שהמידע שמסר לוועדה רצוף אי דיוקים וסתירות.

ואלו נימוקי הבקשה:

עניינה של בקשה זו בהחלטה תמוהה של ועדת המכרזים ושל מועצת העיר אשדוד למנות לתפקיד מהנדס העיר את מר חזן - אדם אשר מועמדותו לתפקיד זה נפסלה על הסף 3 פעמים בשל אי עמידתו בתנאי הסף והנה, פתע פתאום...קורות חייו השתנו והוא  נמצא מתאים... לא זו בלבד שהוא עומד בתנאי הסף, אלא אף גובר על מועמדים אחרים.

לא זו בלבד, אלא שהשוואה בין קורות החיים אותם הגיש מר חזן בסיבוב הראשון של המכרז ובין קורות החיים אותם הגיש בסיבוב השני של המכרז מגלה סתירות ואי דיוקים ואם אין די בכך, הרי שהשוואה של שתי ורסיות אלה של קורות חיים אל מול הראיון שערכה ועדת המכרזים עם מר חזן מגלה, סתירות ואי דיוקים נוספים.

אלא שאין זה הכל ואף לא העיקר, שכן בדיקה מעמיקה יותר העלתה, כי מר חזן היה מועמד לפיטורים משני מקומות העבודה האחרונים בהם עבד וזאת הן בשל טענות לגבי חוסר מקצועיות והן בשל טענות לגבי יחסי אנוש לקויים.

לא נגזים אם נאמר, כי הבחירה במר חזן כל כך תמוהה ובלתי ראויה, עד כי אין המדובר עוד בשאלה האם ההחלטה עומדת במתחם הסבירות שמא חורגת ממנו, אלא בשאלה מדוע חרף כל התמיהות האלה ראתה ועדת המכרזים להעדיפו על פני מועמדים אחרים:

בסיבוב הראשון של המכרז, בחודש מרץ 2015, נפסלה מועמדתו של מר חזן על הסף בשל אי עמידה בתנאי המכרז. כך בסיבוב השני של המכרז, בחודש יוני 2015.

כך גם הודיעה לו מנהל האגף וסגנית מנהל מכרזים באגף משאבי אנוש – בפעם השלישית – כי הוא אינו עומד בתנאים אלה בשל העובדה, בין היתר כי אין לו ניסיון של 9 שנים בתחום תכנון עיר;

מר חזן לא אמר נואש ופנה טלפונית לועדת המכרזים ובהמשך אף שלח דואר אלקטרוני ובו הסביר מדוע, לדידו, הוא עומד בתנאי הסף;

כפי הנראה פניה זו – אשר אין לדעת מה בדיוק נאמר בה – הועילה במקום בו כל הפניות הקודמות נכשלו ופתע פתאום, חזן עמד בתנאי הסף.

הסתירות, החשש לזיופים והתהיות הקשות:

סתירה ראשונה בקורות חייו-
בקורות החיים אותם הגיש מר חזן בסיבוב הראשון של המכרז נכתב, כי הוא החל את עבודתו בעיריית ירושלים בשנת 2008 ואילו בקורות החיים שהגיש בסיבוב השני של המכרז נרשם, כי הוא החל את עבודתו בשנת 2007, אלא שבדיקה שנערכה מול עיריית ירושלים העלתה, כי... מר חזן לא אמר אמת באף אחד מקורות החיים שהגיש והוא למעשה החל את עבודתו שם באפריל 2009.

סתירה שנייה בקורות חייו:
את התואק שלו הוא קיבל רק בשנת 2002 ולא בשנת 2000 כפי שהצהיר.

סתירה שלישית בקורות חייו:

במסגרת הראיון שערכה ועדת המכרזים למר חזן הוא סיפר, כי ב-10 השנים הראשונות עבד בונציה, לאחר מכן עקר לשיקגו ובשנת 2004 חזר לארץ והחל לעבוד במשרד אדריכלים גוגנהיים, אלא שעיון בקורות החיים שהגיש מגלה, כי... מר חזן עבד עד שנת 2005 בונציה ובאותה שנה חזר לארץ והחל לעבוד במשרד אדריכלים קולקר;

מה הייתה הועדה אמורה לחשוף?

אם ועדת המכרזים הייתה מגלה עניין בנושאים אלה, אפשר שהייתה חושפת את מה שביקש מר חזן להסתיר והוא, כי היה מועמד לפיטורים בשני מקומות העבודה האחרונים בהם עבד: עיריית בת-ים וועדה מרחבית "זמורה.

כמו כן הייתה מגלה כי מר חזן לא חשף, כי מהנדס העיר בת-ים, תחתיו עבד, ביקש לפטר אותו בשל טענות על חוסר אמינות וחוסר מקצועיות;

הועדה אמורה הייתה לגלות כי ראשי המועצות המקומיות המרכיבות את הועדה המקומית לתכנון ובניה "זמורה" ביקשו לפטרו בשל טענות על חוסר התאמה לתפקיד, קשרי עבודה לקויים וניהול לקוי של עבודת הוועדה;

כי במסגרת עבודתו בעיריית בת-ים הוגשו נגדו שתי תלונות למשטרה;

העובדה, כי ועדת המכרזים לא ביצעה בדיקת רקע פשוטה על אודות מר חזן אשר הייתה מגלה, על נקלה, כי הוא אינו עומד בדרישות הסף לתפקיד וכי אינו מתאים לתפקיד;

עקשנותה של העירייה:

ביום 2.9.2015 אישרה מועצת העיר אשדוד את מינויו של מר חזן, תוך שראש עיריית אשדוד, מי שעמד בראש ועדת המכרזים, סרב לאפשר לגב' גלבר, חברת המועצה, להציג בפני חברי מועצת העיר את המידע על אודות מר חזן קודם שיאשרו את  מינויו, למרות תחנוניה ולמרות זכותה כחברת מועצה לעשות כן ולמרות חובתו לאפשר לחברי המועצה לשמוע את החששות הכבדים שפורטו כאן

מתמודדים ראויים אחרים

חרף כל האמור לעיל, ותוך שהיא מתנהלת בצורה בלתי סבירה ובניגוד לכללי מינהל תקינים החליטה ועדת המכרזים להעדיף את מועמדתו של מר חזן על פני מועמדותם של מתמודדים אחרים, טובים וראויים ממנו.

הנימוקים של הועדה לבחירה בחזן היו (מתוך פרוטוקול הועדה):

נעים שומר: ההתרשמות שלי זה דורון חזן

גבי כנפו: גל אביב לדעתי אינו מתאים לאשדוד...דורון חזן בוא בעל מוטיבציה, מקצועי, בעל גישה פתוחה.

דלית הראל: גל היה מאוד טכני ולדורון חזן  יש את זה, אך הניסיון שלו הוא רק מ-2014...

אילן בן עדי: אני חושב שדורון מנוסה ב-2 מתוך שלושת התפקידים...וגם מכתבי ההמלצה שלו מדברים בעד עצמם...

יחיאל  לסרי: אני חושב שדורון אינו מושלם, אך הוא המתאים ביותר...התרשמתי מהיכולות הניהוליות שלו והחיבור שלו לאדם".

חותמת גומי?

לאחר החלטת ועדת המכרזים מיהרה העירייה להודיע למר חזן על בחירתו לתפקיד וזאת תוך התעלמות מוחלטת מן העובדה, כי מינוי זה צריך להיות מאושר על ידי מועצת העיר. משל הייתה מועצת העיר חותמת גומי להחלטה

מה אומר הדין?

"מבחינה מעשית מחייב הליך זה את הרשות לאסוף את כל החומר הרלוונטי לעניין בו היא דנה – חומר עובדתי, עיוני וראייתי, וכן חוות דעת, כולל חוות דעת סותרות, אם יש כאלה;

על הרשות ללמוד את החומר ואת משמעותו תוך מתן חשיבות לנתונים השונים לפי משקלם היחסי ולהגיע על סמך מכלול זה להחלטה מבוססת ומנומקת.

תנאי סף במכרז הינם תשתית שוויונית לכל המועמדים ומבטיחים סף של התאמה לתפקיד.

אי עמידה בתנאי סף להשתתפות במכרז מהווה, בדרך כלל, פגם מהותי המוביל לפסילת מועמדותו של המשתתף במכרז ולפסילת מינויו, ככל שלא תאם את תנאי הסף.

מה צפוי להיות?

השאלה היא האם עיריית אשדוד תשכיל כבר עתה לבחון את הנתונים שיש בידה בעצמה או שתבחר להאחז בקרנות המזבח ותמשיך להתנהל בבית המשפט כדי לנסות להגן על החלטתה בעקשנות?

לאור הנתונים, המסמכים והודאתו בחקירה של חזן, בבית המשפט יהיה קשה לעירייה להגן על הבחירה שלו.

מכאן קיימת אפשרות שבעצה אחת עימו הם ימצאו נוסחה שבה המינוי של חזן יבוטל ביוזמת העירייה ובהסכמה איתו.

המשמעות של ביטול תפקידו - מכה קשה לעירייה:

ההליך החדש למכרז מהנדס עיר כרוך בהליך של חודשים נוספים עד שימצא מהנדס שיקלע לטעמם של פרנסי העיר ויבחר כחוק. עד אז יקשה על העירייה לקבל החלטות מהותיות לקידום תנופת הבנייה בעיר, ופרויקטים רבים עשויים להתקע.

הפגיעה הופכת להיות למעשה בכל תושבי העיר.

תגובת העירייה:

עיריית אשדוד ומר דורון חזן קיבלו את הצעת בית המשפט להקפיא בשלב זה את מינויו של מר חזן כמהנדס העיר.

מר חזן ישמש כממלא מקום מהנדס העיר עד לגמר הדיונים בנושא. והוא יאחז בכל הסמכויות הקשורות לתפקיד ויתפקד כמהנדס העיר בפועל לכל דבר ועניין.

העיריה ומר חזן עמדו על כך שיתקיים בירור מהיר ככל הניתן על מנת למצות את ההליך והם סמוכים ובטוחים שעם סיומו, ימשיך מר חזן לכהן כמהנדס העיר לטובת קידום הנושאים שבתחום תפקידו לפיתוח  העיר אשדוד ותושביה

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]