דוד מנחם המוהל עם יאיר בנו לומד את רזי המקצוע (היום יאיר דיין בבית דין רבני בת"א) ברית של בני אליהו יצחק סויסה לפני 28 שנים 

באדיבות: גאולה סויסה

באדיבות: גאולה סויסה

דוד המוהל באדיבות: אפרת ויקי אסולין

באדיבות: וידאו יעקב